Zůstavitel

Zůstavitelem je každá fyzická osoba, u které v případě, že zemře, přecházejí veškerá práva a zároveň závazky na stanoveného dědice. To znamená, že pozůstalost tvoří nejen konkrétní majetek, ale zároveň i případné dluhy.