Zprostředkovatelská smlouva

Zprostředkovatelskou smlouvu řadíme mezi tzv. smlouvy příkazního typu, kdy se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci bude zprostředkováno uzavření smlouvy s třetí osobou. V praxi se setkáváme s dvěma typy zprostředkovatelské smlouvy - výhradní smlouvou, kdy existuje pouze jeden zprostředkovatel, nebo nevýhradní smlouvou, kdy může existovat zprostředkovatelů hned několik.