Znalecký posudek

Znalecký posudek je dílo, které je vypracováno znalcem nebo znaleckým ústavem a které splňuje veškeré právní náležitosti posudku. Jeho cílem je hlavně stanovit hodnotu majetku. Při zpracování znaleckého posudku musí být dodržovány ustanovení, které ukládá Zákon o oceňování majetku č. 237/2020 Sb.