Zástavní právo

Zástavní právo řadíme mezi tzv. věcná práva k cizím věcem, které vzniká na základě smlouvy. Slouží k zajištění pohledávky (nejčastěji hypotečních úvěrů). Předmětem je zástava, která může být s cílem získat finanční prostředky, v případě nesplnění podmínek, zpeněžena.