Zastavěný stavební pozemek

Zastavěný stavební pozemek je takový pozemek, který je evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely. Jsou zpravidla pod společným oplocením a tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.