Žádost o stavební povolení

Žádost o stavební povolení musí být podáno na příslušný stavební úřad se všemi potřebnými dokumenty. Jednak je třeba doložit vlastnictví konkrétního pozemku (postačí výpis z katastru nemovitostí), ale zároveň i projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou (například stavebním inženýrem nebo architektem). Každý žadatel o stavební povolení musí mít vyřešený přístup na daný pozemek a napojení na inženýrské sítě. Pro souhlasu s umístění a provedením stavby (územní souhlas a ohlášení) je potřeba počítat minimálně s lhůtou 30 dnů na vyřízení. V případě územního rozhodnutí se stavebním povolením do 60 dnů.