Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí jakožto veřejná listina obsahuje soupis veškerých nemovitostí, které se v daném katastrálním území nacházejí. Vydáván je katastrálním úřadem. Obsahem je nákres a údaje o parcelách a nemovitostech, polaha nemovitosti a informace o právech k daným nemovitostem.