Věcné břemeno

Věcné břemeno, které patří mezi věcná práva, slouží k omezení vlastníka nemovitosti. Ten je totiž povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet. Příkladem z praxe je dožití rodičů v nemovitosti, která je přepsaná na děti. Rodiče tak mohou oprávněně majetek užívat. Zároveň nemovitosti, které jsou zatíženy věcným břemenem, dosahují nižší hodnoty při prodeji.