Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí vymezuje stavebním úřadem území pro navrhovaný účel (například účel stavby). Zároveň stanoví podmínky vedoucí k ochraně veřejných zájmů v daném území. Snahou je zajistit soulad se stanovenými cíli územního plánování, věcnou a časovou koordinaci jednotlivých staveb, požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí. Územní rozhodnutí vzniká na základě stavebního zákona v územním řízení.