Územní plán

Územní plán představuje druh územně plánovací dokumentace. Ta si klade za cíl prostorově a funkčně uspořádat území v krajině, včetně jejího využití. Snahou je nalézt takové předpoklady, jenž by umožnily další výstavbu a udržitelný rozvoj. Ten by měl dosáhnout vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.