Územní plán obce

Územní plán obce definuje urbanistickou koncepci, přičemž se řeší uspořádání a funkční využití ploch. Zároveň určuje regulaci území a vymezuje hranice území, na kterých bude možné ještě stavět.