Tržní odhad

Tržní odhad stanovuje reálnou hodnotu nemovitosti na realitním trhu. Znamená to, že bude zjištěna cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku.