Stavební pozemek

Stavební pozemek je takový pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, které stavební zákon vymezuje a určuje k umístění stavby. A to územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo regulačním plánem.