Stavební povolení

 Stavební povolení je nezbytným předpokladem pro zahájení stavební činnosti. Vydáno je stavebním úřadem, který má za cíl zabezpečovat stanovenými podmínkami především ochranu veřejných zájmů při stavbě a užívání stavby, dodržení stavebních požadavků na výstavbu, komplexnost stavby. Případně i jiných předpisů a technických norem.