Stavba

Stavbu definuje stavební zákon jako veškerá stavební díla, která vznikají montážní nebo stavební technologií. Nezáleží na technickém provedení, materiálech a konstrukci, použitých stavebních výrobcích. Nezáleží dokonce ani na účelu užití a dobu trvání.