Spotřební úvěr

Spotřební (spotřebitelský) úvěr představuje půjčku fyzické osobě, která může být neúčelová, nebo sloužit k uhrazení závazků klienta. Zároveň může sloužit pro uhrazení spotřebního zboží nebo služeb. Banky mohou v případě poskytnutí spotřebitelského úvěru požadovat zajištění zastavením nemovitého majetku nebo majetku movitého.