Spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví vyjadřuje vlastnictví jedné společné věci současně dvěmi nebo více osobami. Spoluvlastnictví může být vymezeno buď formou podílu, nebo určením přesné části, která dotyčnému patří. V případě nemovitostí je spoluvlastnictví vymezeno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví.