Společné jmění manželů

Společné jmění manželů (SJM) představuje formu spoluvlastnictví majetku nabytého jedním z manželů v době manželství, přičemž se nejedná pouze o nabytý majetek, ale rovněž o veškeré dluhy. Vyplývá z toho ovšem tak i povinnost dluhy společně hradit, a to bez ohledu na to, kdo je způsobil. Každý z manželů je vlastníkem věci v SJM bez striktně vymezeného podílu na ní. Do společného jmění manželů naopak neřadíme například majetek získaný darem, dědictvím, z restitucí nebo věcí osobní povahy.