Solvence

Solvence znamená platební schopnost dostát svým závazkům.