Smluvní pokuta

Smluvní pokuta bývá obvykle jedna ze součástí podepisované smlouvy a říká, jaké plnění ze strany oprávněného bude požadováno v případě, že dojde k porušení předem stanovených dohod. Jinými slovy se jedná o dohodnutou částku ve smlouvě, která musí být uhrazena v případě porušení smluvních podmínek.