Smluvní cena

Smluvní cenou se jednoduše rozumí taková cena, která je taxativně vymezena ve smlouvě, kterou svým podpisem potvrdily všechny smluvní strany. Výše ceny nicméně závisí na rozhodnutí těchto stran.