Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí, která musí být bezpodmínečně v písemné podobě, slouží jako závazek, že se alespoň jedna strana zavazuje uzavřít budoucí smlouvu. Učinit tak musí do předem stanovené doby a v případě, že k stanovení nedošlo, do 1 roku. Budoucí kupní smlouva by měla zahrnovat i návrh samotné kupní smlouvy. Povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu vzniká straně zavázané po výzvě strany oprávněné.