Ručitel

Ručitel může být fyzická nebo právnická osoba, která v případě, že dlužník nesplní závazky vůči věřiteli, je povinen závazek neprodleně uhradit.