Ručení

Ručení představuje formu zajištění závazku, kdy ručitel jednostranným písemným prohlášením zajistí, že v případě, že dlužník nesplní závazek, který z jiné smlouvy vyplývá, uspokojí věřitelovy pohledávky.