Rodinný dům

Rodinný dům je samostatná nebo řadová budova, která je určena k trvalému bydlení, přičemž více než polovina podlahové plochy splňuje požadavky pro trvalé bydlení rodiny. Může mít ovšem nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.