Půdorys

Půdorys představuje nákres, který ukazuje pomyslný řez budovou ve výšce jeden metr od podlahy. Z tohoto znázornění pak lze vyčíst například materiál, tloušťky stěn, výměry místností, rozmístění dvěří a oken, rozmístění místností a podobně. V půdorysu se označují většinou údaje jako délkové kóty, výměry a popisky jednotlivých místností nebo ploch a také informace o jednotlivých prvcích.