Pronájem

Pronájem vzniká na základě nájemní smlouvy, která vyjadřuje vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Z toho vyplývá, že pronajímatel má právo požadovat úplatu za to, že poskytne nájemci do užívání věc uvedenou v nájemní smlouvě.