Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka je jednostranný právní úkon vlastníka domu, kterým se v domě vyčleňují jednotky. Prohlášení vlastníka je vloženo do katastru nemovitostí. Je upra veno § 1164 a násl. Občanského zákoníku. Přičemž §1166 Občanského zákoníku ho nazývá pouze  jako “Prohlášení“.