Předkupní právo

Předkupní právo zjednodušeně říká, že oprávněná osoba (předkupník) má právo, aby byla věc nabídnuta ke koupi nejprve této osobě. Za stejných podmínek, jaké byly navrženy třetí straně. Předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí, přičemž smlouva musí být písemná. Nekoupil-li prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní právo i vůči jeho právnímu nástupci.