Předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr představuje krátkodobou půjčku. Ta přichází v úvahu v momentě, kdy námi vlastněná nemovitost není dostatečně vhodná k zajištění (není možné na nemovitost prozatím zřídit zástavní právo). Doba, na kterou je možné ručit bez nemovitosti, je až 24 měsíců. I když umožňuje pozdější přeměnu na klasický hypoteční úvěr, je třeba počítat s vyšší úrokovou sazbou. Klasickým příklad užití předhypotečního úvěru je koupě bytu v družstevním vlastnictví, kdy je potvrzené, že jej bude možné do 1 roku převést do vlastnictví osobního.