Podnájem

Podnájem znamená, že je na základě smlouvy o podnájmu přenechána nemovitá věc nájemcem, a to na dobu určenou ve smlouvě. Nájemce k pronájmu nemovité věci třetí osobě potřebuje souhlas vlastníka nemovitosti. Podnájem není ze zákona chráněn, což znamená, že veškerá ujednání o ukončení podnájmu atd. by měly být ve smlouvě jasně vymezeny.