Podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví vyjadřuje situaci, kdy danou věc vlastní několik vlastníků vzájemným podílem. Z tohoto podílu spoluvlastníka vyplývá účast na právech a povinnostech vlastněné věci. Právo k celé věci mají všichni spolumajitelé.