Plomba

Plomba, která se v katastru nemovitostí označuje písmenem "P" upozorňuje, že dochází ve vztahu k příslušné nemovitosti k právním změnám. Může se jednat například o návrh na vklad vlastnického nebo zástavního práva. V případě, že na listu vlastnictví nějaká plomba je, nelze s uvedenou nemovitostí z hlediska majetkoprávního jakkoliv nakládat či případně geometricky měnit.