Plocha pozemku

Plocha pozemku představuje celkovou plochu pozemku včetně všech zastavěných ploch. Údaj je počítám v m², přičemž plocha zapsaná v katastru nemovitostí musí být shodná s celkovou plochou pozemku.