Plocha pozemku bez rodinného domu

Plocha pozemku bez rodinného domu představuje celkovou plochu pozemku bez všech zastavěných ploch. Hovoříme tedy čistě o zahradě, ale důležité jsou informace uvedené na listu vlastnictví. Údaj je počítám v m².