Parcela

V případě parcely se bavíme o konkrétní části pozemku, která je nakreslena na katastrálním úřadě s příslušným parcelním číslem a výměrou. Zároveň uvidíme její tvar a přesnou polohu. Rozlišujeme:

  • Stavební parcela - pozemek evidovaný jako zastavěné plochy a nádvoří.
  • Pozemková parcela - pozemek, který nedefinujeme jako stavební parcelu.