Odhad ceny nemovitosti

Odhad ceny nemovitosti slouží k zjištění celkové hodnoty majetku. Kvalifikovaný odhad může provést pouze oprávněná osoba (soudní znalec, znalec banky a jiní). Odhad je zapotřebí například při smluvním převodu a prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví.