Ocenění nemovitosti

Ocenění nemovitosti je znalecký posudek, který vyjadřuje hodnotu dané nemovitosti. Získáme v podstatě její tržní cenu, ale ta je samozřejmě ovlivněna řadou proměnných faktorů - nabídkou, poptávkou a tak podobně.