Notářská úschova

Notářská úschova spočívá v uložení peněz, cenných papírů, závěti či jiných jistit za účelem vydání jiným osobám. Těm bude notářská úschova vydána pouze za předpokladu, že se splní veškeré stanovené podmínky. Pokud nedojde k naplnění podmínek, úschova se vrací kupujícímu. V případě peněz a jistin jde především o zajištění závazku - například že bude zaplacena kupní cena nemovitosti.