Nájemní smlouva

Nájemní smlouva říká, že majitel (pronajímatel) přenechá konkrétní věc nájemci, kterou bude ve sjednané době užívat a za kterou bude řádně a včas hradit smluvenou výši nájmu.