Nájemné

Nájemné představuje cenu, která byla ujednána v nájemní smlouvě za užívání konkrétní věci majitele. Obvykle je nájemné placeno měsíčně.