Nájem

Nájem představuje závazek, který vyplývá z uzavření nájemní smlouvy. V ní se pronajímatel zavazuje, že poskytne konkrétní věc k užívání, přičemž nájemce je povinnen za tuto věc zaplatit. Další možností je, že nájemce bude pronajatou věc dále pronajímat. V takovém případě hovoříme o podnájmu. K tomuto kroku může ovšem nájemce přistoupit pouze tehdy, že má svolení majitele.