List vlastnictví

List vlastnictví vydává příslušný katastrální úřad. Tato veřejná listina prokazuje, že je dotyčná osoba vlastníkem nemovitosti. Na listu vlastnictví nalezneme následující údaje: katastrální území, katastrální úřad, část obce, vlastníka nemovitosti, popisné i evidenční číslo stavby. Dále parcelní číslo pozemku a o jaký pozemek se jedná. Důležitou součástí listu vlastnictví jsou omezení vlastnických práv (například věcná břemena) a nabývací tituly k nemovitosti.