Kupní smlouva

Kupní smlouva představuje dohodu, při které dochází k převodu konkrétní věci, přičemž jedna ze stran je povinna za ní zaplatit. V kupní smlouvě musejí být uvedeny následující náležitosti: smluvní strany, předmět převodu, cena za převod nemovitosti. Dále je možné v kupní smlouvě uvést smluvní pokuty a další povinnosti, které pro obě strany při podpisu vyplývají. Smlouva musí být vždy písemná.