Kolaudace

Kolaudaci provádí stavební úřad za účelem ověření konkrétní stavby. Stavba totiž musí splňovat parametry, které byly vymezeny v projektové dokumentaci v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. Úspěšná kolaudace znamená, že stavba naplňuje stavební, protipožární a hygienické normy - stavbu lze tedy začít užívat pro účely, pro které byla kolaudována.