Kauce

Kauce představuje složení finančního obnosu za účelem zajištění závazků. V případě, že byly splněny veškeré požadavky, stává se kauce vratnou. Pokud ovšem došlo k porušení, může být kauce využita na úhradu nákladů.