Katastrální území

Katastrální území je definováno jako technická jednotka, tvořící místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.