Katastrální úřad

Katastrální úřad představuje úřad spravující katastr nemovitostí. V každá kraji působí jeden, nicméně obsahuje řadu katastrálních pracovišť (nacházejí se v každém okresním měste). Mezi hlavní úkony katastrálního úřadu patří například provádění vkladů, rozhodování o povolení a zamístnutí těchto vkladů, vydávání výpisů z katastru nemovitostí, výmazy poznámek a záznamů z katastru nemovitostí, nebo opatřuje geometrický plán s očíslováním parcel.