Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí představuje veřejný seznam obsahující údaje o jednotlivých nemovitostech v České republice - jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení. Řídí se zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). V katastru nemovitostí je možné dohledat vlastnická a ostatní věcná práva k nemovitostem. Lze zde získat důležité informace o pozemcích a dalších stravbách. A zároveň zjistit majitele dané nemovitosti.