Jistina

Jistinou se rozumí taková částka, kterou si dlužník půjčil a za kterou je povinnen splácen. Přičemž do příslušenství jistiny patří úroky, úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení, poplatky za vedení účtu a další.